Handhaving Wet DBA wederom opgeschort

Handhaving Wet DBA wederom opgeschort

In een brief van 1 juni aan de tweede kamer heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën gemeld dat het moment van handhaving opnieuw met een half jaar extra is uitgesteld: tot 1 juli 2018.

In de brief is aangegeven dat de keuzes in dit dossier bij het nieuwe kabinet komen te liggen en onderwerp zijn bij de formatie-onderhandelingen. Dit uitstel betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot 1 juli 2018 niet hoeven te vrezen voor handhaving. De opschorting geldt nadrukkelijk niet voor diegenen die bewust misbruik maken van de opdracht-relatie (de zogeheten “kwaadwillenden”). De brief is hier te vinden.

Bron: Gerlof van den Burg – […]

Lees meer »
Uitstel handhaving Wet DBA; nu weer een brief

Uitstel handhaving Wet DBA; nu weer een brief

De Belastingdienst heeft zzp’ers per brief van 7 februari als volgt geïnformeerd.

Vanwege de onrust en onzekerheid bij opdrachtgevers en opdrachtnemers, is besloten de handhaving van de Wet DBA uit te stellen tot in ieder geval 1 januari 2018. Veel zzp’ers en opdrachtgevers ervaren dat de arbeidswetgeving niet meer past bij het huidige maatschappelijke beeld van een arbeidsverhouding. Daarom gaat het kabinet samen met onder meer de sociale partners de arbeidswetgeving onder de loep nemen.

[…]

Lees meer »
HR gesprekken ook vanuit juridisch perspectief van groot belang

HR gesprekken ook vanuit juridisch perspectief van groot belang

Sinds 1 juli 2015 kan een werkgever de arbeidsovereenkomst met een niet functionerende werknemer enkel nog via de kantonrechter ontbinden. Daarbij geldt een streng toetsingskader waarbinnen de kantonrechter beoordeelt of de werkgever de vereiste stappen om tot een ontslag te komen passend heeft doorlopen. In deze blog zoomen we in op het belang van een sluitend personeelsdossier.

[…]

Lees meer »
De VAR afgeschaft, wat nu?

De VAR afgeschaft, wat nu?

Met de inwerkingtreding per 1 mei 2016 van de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA) is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft en vervangen door overeenkomsten die door de Belastingdienst zijn opgesteld (de zogenoemde modelovereenkomsten) of beoordeeld (zelf opgestelde overeenkomsten). De vereisten voor het al dan niet moeten afdragen van loonheffingen en sociale premies door de opdrachtgever en de vereisten wanneer sprake is van een dienstbetrekking blijven hetzelfde. In deze blog bespreken we kort de belangrijkste wijzigingen. […]

Lees meer »