Hallo, ik ben Sam. Ik ondersteun u in uw rol als CEO of Strategisch Manager!

Mijn Kwaliteiten

Waar mijn collega-assistenten KIM & PIM u ondersteunen bij het registreren van beleid, help ik u bij het uitvoeren van uw strategische bedrijfsvisie. Ik ondersteun u onder andere bij het meetbaar maken van uw bedrijfsdoelstellingen, het inzichtelijke maken van uw stakeholders en ook bij het monitoren van MVO-beleid en CO2 footprint.

Planning

Mijn module planning helpt u bij het opstellen en bijhouden van uw strategische planning. Plan de communicatie naar uw belangrijkste stakeholders of stel een lange termijn planning op. Wijs concrete acties toe aan collega’s en controleer de uitvoering.

Programma's

De module programma’s helpt u bij het vastleggen van uw strategische bedrijfsdoelen. Stel programma’s en acties op en maak ook uw strategische bedrijfsvisie meetbaar! Ik help u bij het inzichtelijk maken van uw doelen en de voortgang hiervan, u bepaalt wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van uw benodigde acties.

Binnen Sooos kunt u doelen ook toewijzen aan verantwoordelijke zonder toegang te geven aan SAM (of KIM en PIM). Hiervoor komt DAVID in actie. Hierdoor kunt u ook doelen toewijzen aan bijvoorbeeld afdelingshoofden, zonder toegang te geven tot al uw informatie.

Planning en programma’s vormen mijn basis competenties. Maar ik doe meer!

STAKEHOLDER MANAGEMENT

Wie zijn uw belangrijkste stakeholders? Laat mij u helpen al uw stakeholders in kaart te brengen. Deze module stelt u in staat ze te benoemen, te wegen en risico’s aan te geven. Ook in het kader van MVO beleid helpt deze module u uw belangrijkste stakeholders te betrekken bij uw bedrijfsvoering.

CO2 FOOTPRINT

In de module CO2 footprint houdt u uw CO2 emissies overzichtelijk bij. Ik reken op basis van uw gegevens u CO2 footprint bij. Rapportages uit deze module kunt u eenvoudig checken met uw (CO2) bedrijfsdoelstellingen!

MVO STATUS

MVO is belangrijker dan ooit! Mijn module MVO status helpt u door middel van vragenlijsten, indicatoren en statusrapporten te bepalen waar u staat en welke acties u nog kunt starten. Handig om te weten: deze module is gebaseerd op GRI4 index en heeft alle indicatoren in zich nodig voor de verschillende MVO normeringen.

DOCUMENTBEHEER

Ik houd al uw strategische beleidsdocumenten overzichtelijk bij en signaleer wanneer documenten komen te vervallen. Dat geeft u de kans om relevante documenten tijdig te herzien. Zo bent u altijd up-to-date!

Ervaren wat ik allemaal kan?

Neem mij 30 dagen op proef!