HR gesprekken ook vanuit juridisch perspectief van groot belang

HR gesprekken ook vanuit juridisch perspectief van groot belang

Sinds 1 juli 2015 kan een werkgever de arbeidsovereenkomst met een niet functionerende werknemer enkel nog via de kantonrechter ontbinden. Daarbij geldt een streng toetsingskader waarbinnen de kantonrechter beoordeelt of de werkgever de vereiste stappen om tot een ontslag te komen passend heeft doorlopen. In deze blog zoomen we in op het belang van een sluitend personeelsdossier.

[…]

Lees meer »
De VAR afgeschaft, wat nu?

De VAR afgeschaft, wat nu?

Met de inwerkingtreding per 1 mei 2016 van de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA) is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft en vervangen door overeenkomsten die door de Belastingdienst zijn opgesteld (de zogenoemde modelovereenkomsten) of beoordeeld (zelf opgestelde overeenkomsten). De vereisten voor het al dan niet moeten afdragen van loonheffingen en sociale premies door de opdrachtgever en de vereisten wanneer sprake is van een dienstbetrekking blijven hetzelfde. In deze blog bespreken we kort de belangrijkste wijzigingen. […]

Lees meer »