Uitstel handhaving Wet DBA; nu weer een brief

Uitstel handhaving Wet DBA; nu weer een brief

De Belastingdienst heeft zzp’ers per brief van 7 februari als volgt geïnformeerd.

Vanwege de onrust en onzekerheid bij opdrachtgevers en opdrachtnemers, is besloten de handhaving van de Wet DBA uit te stellen tot in ieder geval 1 januari 2018. Veel zzp’ers en opdrachtgevers ervaren dat de arbeidswetgeving niet meer past bij het huidige maatschappelijke beeld van een arbeidsverhouding. Daarom gaat het kabinet samen met onder meer de sociale partners de arbeidswetgeving onder de loep nemen.

[…]

Lees meer »